SEM-EDS logo

Prace badawcze PDF
Możliwość pracy elektronowego mikroskopu skaningowego Hitachi S-3700N w warunkach wysokiej i niskiej próżni oraz duża komora urządzenia czyni to urządzenie przydatnym w badaniach morfologii kryształów i skał, mikroorganizmów (m in. okrzemek, radiolarii, konodontów), roślin i ich pyłków, mikroporowatości, struktury malowideł i patyn pokrywających zabytki, biżuterii.
Obecność mikroanalizatora EDS pozwala na określanie składu chemicznego naturalnych i syntetycznych minerałów, stopów metali, malowideł, wyrobów jubilerskich itd.
Zamontowane w laboratorium dygestorium umożliwia suszenie próbek z zastosowaniem substancji chemicznych.

Aktualnie urządzenie SEM-EDS jest wykorzystywane przede wszystkim do realizacji 5 grantów MEN oraz dwóch projektów o zasięgu międzynarodowym, do realizacji licznych prac doktorskich, magisterskich i licencjackich oraz zajęć dydaktycznych w ramach dwóch przedmiotów dla studentów geologii SUM "Metody badań minerałów i skał" oraz "Petrografia techniczna i eksperymentalna".

Poza realizacją prac badawczych i zajęć dydaktycznych w ramach działalności Pracowni szkolenie odbył także stypendysta z Hiszpanii w ramach programu Leonardo da Vinci.